Άρθρα & Νέα

Τι είναι οικονομικά;

Οικονομική επιστήμη είναι η επιστήμη που ασχολείται με τη κατανομή των περιορισμένων πόρων που χρησιμοποιούνται για την ικανοποίηση των απεριόριστων ανθρώπινων αναγκών. Για αυτό το

Περισσότερα »
Shopping Basket