Οικονομική Μεγέθυνση

Γίνεται αναλυτική παρουσίαση των βασικών οικονομικών υποδειγμάτων που αναπτύχτηκαν για να εξηγήσουν τα χαρακτηριστικά και την διαδικασία της οικονομικής μεγέθυνσης. Ξεκινά με μοντέλα εξωγενούς ανάπτυξης. θα εξετάσουμε πρώτα το γνωστό μοντέλο Solow και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε εξετάζοντας τις θεωρητικές και εμπειρικές επεκτάσεις του. Αργότερα θα εξετάσουμε μοντέλα ενδογενούς ανάπτυξης. Χρησιμοποιώντας αυτά τα μοντέλα θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε τα μοτίβα οικονομικής ανάπτυξης που παρατηρούνται στα ιστορικά δεδομένα και να κατανοήσουμε ποιοι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη μιας χώρας.

Γλώσσα: Ελληνικά

Social share:

Γίνεται αναλυτική παρουσίαση των βασικών οικονομικών υποδειγμάτων που αναπτύχτηκαν για να εξηγήσουν τα χαρακτηριστικά και την διαδικασία της οικονομικής μεγέθυνσης. Ξεκινά με μοντέλα εξωγενούς ανάπτυξης. θα εξετάσουμε πρώτα το γνωστό μοντέλο Solow και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε εξετάζοντας τις θεωρητικές και εμπειρικές επεκτάσεις του. Αργότερα θα εξετάσουμε μοντέλα ενδογενούς ανάπτυξης. Χρησιμοποιώντας αυτά τα μοντέλα θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε τα μοτίβα οικονομικής ανάπτυξης που παρατηρούνται στα ιστορικά δεδομένα και να κατανοήσουμε ποιοι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη μιας χώρας.

Γλώσσα: Ελληνικά

Social share:

Περιγραφή

Θέματα
1. Εισαγωγή: ορισμός, χαρακτηριστικά, εμπειρικά δεδομένα.
2. Το απλό υπόδειγμα Solow και εμπειρικές εφαρμογές
3. Το υπόδειγμα Ramsey-Cass-Koopmans και Diamond
4. Θεωρία Ενδογενούς Οικονομικής ανάπτυξης
5. Φυσικοί πόροι και οικονομική ανάπτυξη
6. Κοινωνικές υποδομές και μακροχρόνια οικονομική επίδοση
7. Οικονομική Ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος

Shopping Basket
cropped-cropped-StudyEconomics-logo4.png

Κάνε την εγγραφή σου.

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου πιο κάτω και εμείς θα σε καλέσουμε για περισσότερες πληροφορίες και διαθεσιμότητα.