Οικονομικά Β’ Λυκείου

Σκοπός του μαθήματος των Οικονομικών είναι να προσφέρει στους μαθητές γνώσεις, που θα τους βοηθήσουν να καταλαβαίνουν και να εξηγούν τα διάφορα οικονομικά φαινόμενα της καθημερινής ζωής και να μπορούν, με τις βασικές αυτές γνώσεις, να προχωρούν στη μελέτη της οικονομικής επιστήμης σε μεγαλύτερο βάθος και να σχηματίζουν ιδίαν αντίληψη για τα οικονομικά συστήματα και τους οικονομικούς νόμους, που ρυθμίζουν τη ζωή μας στο εθνικό και διεθνές πλαίσιο.
Η διδασκαλία αυτού του μαθήματος αποσκοπεί στο να κτίσει τις βάσεις για τις εισαγωγικές εξετάσεις της επόμενης χρονιάς.
Τα προγράμματα απευθύνονται σε μαθητές Β’ Λυκείου.

Η διδασκαλία πραγματοποιείται με 2 ώρες την εβδομάδα.

Μηνιαία δίδακτρα 100 ευρώ.

Social share:

Κατηγορίες: ,

Σκοπός του μαθήματος των Οικονομικών είναι να προσφέρει στους μαθητές γνώσεις, που θα τους βοηθήσουν να καταλαβαίνουν και να εξηγούν τα διάφορα οικονομικά φαινόμενα της καθημερινής ζωής και να μπορούν, με τις βασικές αυτές γνώσεις, να προχωρούν στη μελέτη της οικονομικής επιστήμης σε μεγαλύτερο βάθος και να σχηματίζουν ιδίαν αντίληψη για τα οικονομικά συστήματα και τους οικονομικούς νόμους, που ρυθμίζουν τη ζωή μας στο εθνικό και διεθνές πλαίσιο.
Η διδασκαλία αυτού του μαθήματος αποσκοπεί στο να κτίσει τις βάσεις για τις εισαγωγικές εξετάσεις της επόμενης χρονιάς.
Τα προγράμματα απευθύνονται σε μαθητές Β’ Λυκείου.

Η διδασκαλία πραγματοποιείται με 2 ώρες την εβδομάδα.

Μηνιαία δίδακτρα 100 ευρώ.

Social share:

Κατηγορίες: ,

Περιγραφή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει τα πιο κάτω κεφάλαια:
• Κεφάλαιο 1: Εισαγωγικές Οικονομικές Έννοιες
• Κεφάλαιο 2: Βιοτικό Επίπεδο – Ευημερία
• Κεφάλαιο 3: Παραγωγικές Δυνατότητες της Οικονομίας
• Κεφάλαιο 4: Συμπεριφορά του Καταναλωτή
• Κεφάλαιο 5: Σχηματισμός Τιμών
• Κεφάλαιο 6: Χρήμα και Πληθωρισμός
• Κεφάλαιο 7: Χρηματοπιστωτικό Σύστημα
• Κεφάλαιο 8: Παγκοσμιοποίηση και Διεθνές Οικονομικό Σύστημα

Τρόπος Διδασκαλίας Μαθήματος:
Η λεπτομερής ανάλυση της θεωρίας κάθε κεφαλαίου και η διδασκαλία όλων των ασκήσεων όλων των επιπέδων δυσκολίας είναι από τους βασικούς στόχους διδασκαλίας. Η διεξαγωγή πληθώρας διαγωνισμάτων και φύλλων αξιολόγησης μαθήματος βοηθάει τους μαθητές να κατανοήσουν και να εμπεδώσουν καλύτερα όλα τα γνωστικά αντικείμενα της ύλης. Και τέλος, η συνεχής επικοινωνία και συνεργασία με τους γονείς για την πορεία και την εξέλιξη των παιδιών τους θα οδηγήσει στην επίτευξη των στόχων τους.

Shopping Basket
cropped-cropped-StudyEconomics-logo4.png

Κάνε την εγγραφή σου.

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου πιο κάτω και εμείς θα σε καλέσουμε για περισσότερες πληροφορίες και διαθεσιμότητα.