Μακροοικονομική Θεωρία Ι

Το μάθημα αρχίζει με σύντομη περιγραφή των κυριότερων οικονομικών μεταβλητών. Στην συνέχεια, γίνεται αναλυτική παρουσίαση του υποδείγματος IS-LM σε μια κλειστή οικονομία το οποίο περιγράφει τις συνθήκες ταυτόχρονης ισορροπίας στις αγορές αγαθών και χρήματος και προσδιορίζει το εθνικό εισόδημα και το επιτόκιο. Χρησιμοποιείται επίσης για την ανάλυση επιδράσεων δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής. Ακολουθεί η ανάλυση της αγοράς εργασίας, του προσδιορισμού των τιμών, μισθών και της απασχόλησης όταν η οικονομία βρίσκεται σε μεσοχρόνια ισορροπία. Σε αυτό το στάδιο έχουν εξεταστεί αναλυτικά οι αγορές αγαθών, χρήματος και εργασίας. Με το υπόδειγμα AD-AS που ακολουθεί, εξετάζεται η ταυτόχρονη ισορροπία σε όλες τις προαναφερθείσες αγορές τόσο βραχυχρόνια όσο και μεσοχρόνια. Εκτός από τον προσδιορισμό του επιτοκίου, εθνικού εισοδήματος, επιπέδου τιμών, και μισθών, το AD-AS χρησιμοποιείται για την ανάλυση επιδράσεων νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής, και άλλων θεμάτων όπως ο πληθωρισμός και η ανεργία. Το υπόλοιπο μάθημα επεκτείνει το μοντέλο IS-LM για να συμπεριλάβει τον ρόλο των προσδοκιών και θέματα που αφορούν ανοικτές οικονομίες.

Γλώσσα: Ελληνικά

Social share:

Κατηγορίες: ,

Το μάθημα αρχίζει με σύντομη περιγραφή των κυριότερων οικονομικών μεταβλητών. Στην συνέχεια, γίνεται αναλυτική παρουσίαση του υποδείγματος IS-LM σε μια κλειστή οικονομία το οποίο περιγράφει τις συνθήκες ταυτόχρονης ισορροπίας στις αγορές αγαθών και χρήματος και προσδιορίζει το εθνικό εισόδημα και το επιτόκιο. Χρησιμοποιείται επίσης για την ανάλυση επιδράσεων δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής. Ακολουθεί η ανάλυση της αγοράς εργασίας, του προσδιορισμού των τιμών, μισθών και της απασχόλησης όταν η οικονομία βρίσκεται σε μεσοχρόνια ισορροπία. Σε αυτό το στάδιο έχουν εξεταστεί αναλυτικά οι αγορές αγαθών, χρήματος και εργασίας. Με το υπόδειγμα AD-AS που ακολουθεί, εξετάζεται η ταυτόχρονη ισορροπία σε όλες τις προαναφερθείσες αγορές τόσο βραχυχρόνια όσο και μεσοχρόνια. Εκτός από τον προσδιορισμό του επιτοκίου, εθνικού εισοδήματος, επιπέδου τιμών, και μισθών, το AD-AS χρησιμοποιείται για την ανάλυση επιδράσεων νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής, και άλλων θεμάτων όπως ο πληθωρισμός και η ανεργία. Το υπόλοιπο μάθημα επεκτείνει το μοντέλο IS-LM για να συμπεριλάβει τον ρόλο των προσδοκιών και θέματα που αφορούν ανοικτές οικονομίες.

Γλώσσα: Ελληνικά

Social share:

Κατηγορίες: ,

Περιγραφή

Θέματα
1. Η παγκόσμια κρίση και η πανδημία: Οι οικονομικές επιπτώσεις
2. H αγορά των αγαθών
3. Η αγορά χρήματος
4. Το μοντέλο IS-LM
5. Οι χρηματοπιστωτικές αγορές
6. Η αγορά εργασίας
7. Σχέση μεταξύ πληθωρισμού και ανεργίας – Phillips Curve
8. Το μοντέλο IS-LM-PC
9. Προσδοκίες και χρηματοπιστωτικές αγορές
10. Προσδοκίες, κατανάλωση και επενδύσεις
11. Προσδοκίες παραγωγή και πολιτική
12. Ανοικτή οικονομία – περιληπτικά

Shopping Basket
cropped-cropped-StudyEconomics-logo4.png

Κάνε την εγγραφή σου.

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου πιο κάτω και εμείς θα σε καλέσουμε για περισσότερες πληροφορίες και διαθεσιμότητα.