Λογιστική Β’ Λυκείου

Γενικός σκοπός της διδασκαλίας της λογιστικής στην Β’ Λυκείου είναι οι μαθητές να αντιληφθούν τον ρόλος της Λογιστικής στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον που σήμερα όσο ποτέ δεν ήταν τόσο σημαντικός. Τώρα ως μαθητές και πολύ σύντομα ως επενδυτές και επιχειρηματίες θα καλείστε να πάρετε χρηματοοικονομικές αποφάσεις που προϋποθέτουν στοιχειώδεις γνώσεις και ικανότητες ανάλυσης των οικονομικών καταστάσεων. Επίσης δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις βασικές έννοιες της λογιστικής και στην ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων μιας επιχείρησης.

Τα προγράμματα απευθύνονται σε μαθητές Β’ Λυκείου.

Η διδασκαλία πραγματοποιείται με 2 ώρες την εβδομάδα.

Μηνιαία δίδακτρα 100 ευρώ.

Social share:

Κατηγορίες: ,

Γενικός σκοπός της διδασκαλίας της λογιστικής στην Β’ Λυκείου είναι οι μαθητές να αντιληφθούν τον ρόλος της Λογιστικής στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον που σήμερα όσο ποτέ δεν ήταν τόσο σημαντικός. Τώρα ως μαθητές και πολύ σύντομα ως επενδυτές και επιχειρηματίες θα καλείστε να πάρετε χρηματοοικονομικές αποφάσεις που προϋποθέτουν στοιχειώδεις γνώσεις και ικανότητες ανάλυσης των οικονομικών καταστάσεων. Επίσης δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις βασικές έννοιες της λογιστικής και στην ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων μιας επιχείρησης.

Τα προγράμματα απευθύνονται σε μαθητές Β’ Λυκείου.

Η διδασκαλία πραγματοποιείται με 2 ώρες την εβδομάδα.

Μηνιαία δίδακτρα 100 ευρώ.

Social share:

Κατηγορίες: ,

Περιγραφή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει τα πιο κάτω κεφάλαια:
• Κεφάλαιο 1 Επανάληψη Α΄ Λυκείου
• Κεφάλαιο 2 Διεθνή Πρότυπα Αναφοράς
• Κεφάλαιο 3 Λογιστικές Προσαρμογές
• 3.1 Τακτοποίηση εσόδων και εξόδων
• 3.2 Κεφαλαιουχικά και Λειτουργικά Έξοδα και κατηγορίες λογαριασμών
• 3.3 Στοιχεία μη Κυκλοφοριακού Ενεργητικού και η Απόσβεσή τους
• 3.4 Επισφαλείς Χρεώστες και πρόβλεψη και πρόβλεψη για επισφαλείς
• 3.5 Προσαρμοσμένο Ισοζύγιο και κλείσιμο λογαριασμών
• Κεφάλαιο 4. Ταμείο
• 4.1 Βιβλίο Ταμείου
• 4.2 Κατάσταση Συμφιλίωσης Τράπεζας
• Κεφάλαιο 5. Λογαριασμοί Ελέγχου Καθολικού
• Κεφάλαιο 6. Τα λογιστικά λάθη και οι διορθώσεις τους
• Κεφάλαιο 7. Λογαριασμοί Προσωπικών Εταιριών

Τρόπος Διδασκαλίας Μαθήματος:
Η λεπτομερής ανάλυση της θεωρίας κάθε κεφαλαίου και η διδασκαλία όλων των ασκήσεων όλων των επιπέδων δυσκολίας είναι από τους βασικούς στόχους διδασκαλίας. Η διεξαγωγή πληθώρας διαγωνισμάτων και φύλλων αξιολόγησης μαθήματος βοηθάει τους μαθητές να κατανοήσουν και να εμπεδώσουν καλύτερα όλα τα γνωστικά αντικείμενα της ύλης. Και τέλος, η συνεχής επικοινωνία και συνεργασία με τους γονείς για την πορεία και την εξέλιξη των παιδιών τους θα οδηγήσει στην επίτευξη των στόχων τους.

Shopping Basket
cropped-cropped-StudyEconomics-logo4.png

Κάνε την εγγραφή σου.

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου πιο κάτω και εμείς θα σε καλέσουμε για περισσότερες πληροφορίες και διαθεσιμότητα.