Κυπριακή Οικονομία

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η ανάλυση της ιστορικής εξέλιξης της Κυπριακής Οικονομίας από μακροοικονομική σκοπιά από την ανεξαρτησία μέχρι την κρίση του 2009. Θα αναλυθούν οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν και θα αποτιμηθεί ο βαθμός επιτυχίας ή αποτυχίας τους. Θα γίνει περιγραφή της δομής της Κυπριακής Οικονομίας διαχρονικά, δηλαδή την μακροχρόνια εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών όπως επενδύσεις, αποταμιεύσεις, εξαγωγές, εισαγωγές, εργατικό δυναμικό, απασχόληση, ανεργία, πληθωρισμός, τομείς παραγωγής, δημοσιονομική και νομισματική πολιτική κλπ καταλήγοντας στην πορεία προς την οικονομική κρίση και τις φούσκες. Στις παρουσιάσεις θα γίνεται εκτενής χρήση των διαθέσιμων στατιστικών δεδομένων, που υποβοηθούν να γίνει καλύτερα αντιληπτή η δομή και η εξέλιξη της οικονομίας.

Γλώσσα: Ελληνικά

Social share:

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η ανάλυση της ιστορικής εξέλιξης της Κυπριακής Οικονομίας από μακροοικονομική σκοπιά από την ανεξαρτησία μέχρι την κρίση του 2009. Θα αναλυθούν οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν και θα αποτιμηθεί ο βαθμός επιτυχίας ή αποτυχίας τους. Θα γίνει περιγραφή της δομής της Κυπριακής Οικονομίας διαχρονικά, δηλαδή την μακροχρόνια εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών όπως επενδύσεις, αποταμιεύσεις, εξαγωγές, εισαγωγές, εργατικό δυναμικό, απασχόληση, ανεργία, πληθωρισμός, τομείς παραγωγής, δημοσιονομική και νομισματική πολιτική κλπ καταλήγοντας στην πορεία προς την οικονομική κρίση και τις φούσκες. Στις παρουσιάσεις θα γίνεται εκτενής χρήση των διαθέσιμων στατιστικών δεδομένων, που υποβοηθούν να γίνει καλύτερα αντιληπτή η δομή και η εξέλιξη της οικονομίας.

Γλώσσα: Ελληνικά

Social share:

Περιγραφή

Θέματα

1. Εισαγωγή στην θεωρία για την εθνική οικονομία με επεξήγησης της μεθοδολογίας του ΑΕΠ και αναφορά στα στατιστικά δεδομένα του, όπως δημοσιεύονται από το Τμήμα Στατιστικής της Κύπρου(CYSTAT) και το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα (Eurostat)

2. Η σημερινή διεθνής θέση της Κύπρου όπως αξιολογείται από διεθνείς οργανισμούς

3. Μακροχρόνιες επιδόσεις Κυπριακής οικονομίας από το 1960. Η εξέλιξη του ΑΕΠ και των κύριων μακροοικονομικών μεγεθών όπως επενδύσεις, αποταμιεύσεις, απασχόληση παραγωγικότητα, ανεργία και άλλα παρόμοια μεγέθη.

4.Η Τέταρτη ενότητα θα εξετάσει την κατάσταση που δημιουργήθηκε μετά την Τουρκική εισβολή το 1974

5. Η πορεία προς την κρίση η δημιουργία διάφορων φούσκων 1987-2012

6. Η αγορά εργασίας στην Κύπρο και η συμμετοχή του πληθυσμού.

7. Ο ρόλος του κράτους και η δημοσιονομική πολιτική

8. οι εξωτερικές σχέσεις και οι εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών

9. πάγιες επενδύσεις ρόλος της εισροής ξένου κεφαλαίου στην ανάπτυξη

10. Η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Κύπρο δομή της μέσης επιχείρησης και τομείς με σημαντική συνεισφορά στην ανάπτυξη

11. Η ιστορική εξέλιξη των σχέσεων της Κύπρου με την ΕΕ και η ένταξη

Shopping Basket
cropped-cropped-StudyEconomics-logo4.png

Κάνε την εγγραφή σου.

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου πιο κάτω και εμείς θα σε καλέσουμε για περισσότερες πληροφορίες και διαθεσιμότητα.