Θέματα Μακροοικονομικών

Το μάθημα έχει σκοπό να προσφέρει στους φοιτητές μια συγκροτημένη προσέγγιση σε επιλεγμένα θέματα της θεωρίας και εμπειρικής πρακτικής στα μακροοικονομικά. Τα υποδείγματα που θα παρουσιαστούν βασίζονται στις μικροοικονομικές αρχές της ατομικής βελτιστοποίησης σε περιβάλλον ανταγωνιστικών αγορών ή/και ατελούς ανταγωνισμού. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη θεωρία της κατανάλωσης και στη θεωρία του χρήματος σε περιβάλλον ορθολογικών προσδοκιών καθώς και στο ρόλο της οικονομικής πολιτικής στη γενική ισορροπία.

Γλώσσα: Ελληνικά

Social share:

Κατηγορίες: ,

Το μάθημα έχει σκοπό να προσφέρει στους φοιτητές μια συγκροτημένη προσέγγιση σε επιλεγμένα θέματα της θεωρίας και εμπειρικής πρακτικής στα μακροοικονομικά. Τα υποδείγματα που θα παρουσιαστούν βασίζονται στις μικροοικονομικές αρχές της ατομικής βελτιστοποίησης σε περιβάλλον ανταγωνιστικών αγορών ή/και ατελούς ανταγωνισμού. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη θεωρία της κατανάλωσης και στη θεωρία του χρήματος σε περιβάλλον ορθολογικών προσδοκιών καθώς και στο ρόλο της οικονομικής πολιτικής στη γενική ισορροπία.

Γλώσσα: Ελληνικά

Social share:

Κατηγορίες: ,

Περιγραφή

Θέματα
1) Εισαγωγή στη Μικροθεμελίωση. Οικονομία «Robinsoe Crusoe» 1 περίοδος
2) Οικονομία «Robinsoe Crusoe» 2 περίοδοι.
3) Θεωρία Κατανάλωσης.
4) Θεωρία Μόνιμου Εισοδήματος
5) Αγορές συντελεστών παραγωγής (Εργασίας και Κεφαλαίου).
6) Βραχυχρόνιες Οικονομικές Διακυμάνσεις – Εκτίμηση Κυκλικών Διακυμάνσεων.
7) Νεοκλασική Θεωρία Οικονομικών Διακυμάνσεων (Θεωρία Πραγματικών Κύκλων
8) Νεοκλασική Θεωρία Οικονομικών Διακυμάνσεων (Θεωρία Πραγματικών Κύκλων).
9) Κυβερνητικός Εισοδηματικός Περιορισμός / Δημοσιονομική Πολιτική.
10) Εισαγωγή στο Χρήμα και θεωρίες Ζήτησης Χρήματος, Προσδιορισμός Επιπέδου Τιμών
11) Ατελής Ονομαστική Προσαρμογή και Νομισματική Πολιτική

Shopping Basket
cropped-cropped-StudyEconomics-logo4.png

Κάνε την εγγραφή σου.

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου πιο κάτω και εμείς θα σε καλέσουμε για περισσότερες πληροφορίες και διαθεσιμότητα.