Θέματα Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ολοκλήρωσης

Το μάθημα επικεντρώνεται σε θέματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης τόσο από ακαδημαϊκής σκοπιάς όσο και από την πλευρά άσκησης πολιτικής. Πιο συγκεκριμένα, θα εξεταστούν θέματα άριστων νομισματικών περιοχών και καθεστώτων συναλλαγματικών ισοτιμιών, ευρωπαϊκή οικονομική ολοκλήρωση, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και νομισματική πολιτική, δημοσιονομική πολιτική χρηματοπιστωτικές αγορές και ο ρόλος του ευρώ. Εξετάζονται επίσης η παγκόσμια οικονομική κρίση, η δημοσιονομική κρίση στη ζώνη του ευρώ και η έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις επιπτώσεις της πανδημίας και στις οικονομικές πολιτικές αντιμετώπισης που υιοθέτησε η ΕΕ. Η κυπριακή οικονομία, ως μέρος της ευρωζώνης, θα τυγχάνει ειδικής αναφοράς και σχολιασμού.

Γλώσσα: Ελληνικά

Social share:

Το μάθημα επικεντρώνεται σε θέματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης τόσο από ακαδημαϊκής σκοπιάς όσο και από την πλευρά άσκησης πολιτικής. Πιο συγκεκριμένα, θα εξεταστούν θέματα άριστων νομισματικών περιοχών και καθεστώτων συναλλαγματικών ισοτιμιών, ευρωπαϊκή οικονομική ολοκλήρωση, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και νομισματική πολιτική, δημοσιονομική πολιτική χρηματοπιστωτικές αγορές και ο ρόλος του ευρώ. Εξετάζονται επίσης η παγκόσμια οικονομική κρίση, η δημοσιονομική κρίση στη ζώνη του ευρώ και η έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις επιπτώσεις της πανδημίας και στις οικονομικές πολιτικές αντιμετώπισης που υιοθέτησε η ΕΕ. Η κυπριακή οικονομία, ως μέρος της ευρωζώνης, θα τυγχάνει ειδικής αναφοράς και σχολιασμού.

Γλώσσα: Ελληνικά

Social share:

Περιγραφή

Θέματα
1. Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση: Ιστορική Αναδρομή, Γεγονότα, Θεσμοί
2. Καθεστώτα Συναλλαγματικών Ισοτιμιών και Άριστες Νομισματικές Περιοχές
3. Πορεία προς την Οικονομική και Νομισματική Ολοκλήρωση
4. Νομισματική Πολιτική στην Ευρωζώνη
5. Δημοσιονομική Πολιτική και το Σύμφωνο Σταθερότητας
6. Χρηματοπιστωτικές Αγορές και το Ευρώ
7. Η ευρωζώνη σε κρίση
8. Το μέλλον της της ΕΕ και της ευρωζώνης : Brexit και Covid-19

Shopping Basket
cropped-cropped-StudyEconomics-logo4.png

Κάνε την εγγραφή σου.

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου πιο κάτω και εμείς θα σε καλέσουμε για περισσότερες πληροφορίες και διαθεσιμότητα.