Εφαρμογές Ποσοτικών Μεθόδων στα Οικονομικά

Οι εφαρµογές ποσοτικών µεθόδων στα οικονοµικά είναι το πρώτο από µια σειρά µαθηµάτων στην οικονοµετρία µε σκοπό να θέσει τα θεµέλια για εµπειρική ανάλυση οικονοµικών φαινοµένων όπως η ανεργία, ο πληθωρισµός, η οικονοµική µεγέθυνση. Σε αυτό το µάθηµα θα µελετούµε βασικά στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων και στατιστικής, τον προσδιορισµό και εκτίµηση του γραµµικού µοντέλου παλινδρόµησης, τις ιδιότητες των εκτιµητών των ελαχίστων τετραγώνων, επαγωγικής στατιστική στα πλαίσια στου γραµµικού µοντέλου παλινδρόµησης (έλεγχο υποθέσεων και διαστήµατα εµπιστοσύνης), την επιλογή µοντέλου και τον έλεγχο στατιστικής επάρκειας. Επίσης µµαθαίνουµε πώς να αντιµετωπίζουµε τα προβλήµατα της ετεροσκεδαστικότητας, της µη-γραµµικότητας, και της διαχρονικής εξάρτησης των παρατηρήσεων. Τέλος καλύπτουµε βασικά µοντέλα χρονοσειρών και την πρόβλεψη. Ένας από τους βασικούς στόχους του µαθήµατος είναι η εκµάθηση του οικονοµετρικού λογισµικού προγράµµατος STATA για την πρακτική εφαρµογή της γραµµικής παλινδρόµησης χρησιµοποιώντας πραγµατικά οικονοµικά στοιχεία.

Γλώσσα: Ελληνικά

Social share:

Κατηγορίες: ,

Οι εφαρµογές ποσοτικών µεθόδων στα οικονοµικά είναι το πρώτο από µια σειρά µαθηµάτων στην οικονοµετρία µε σκοπό να θέσει τα θεµέλια για εµπειρική ανάλυση οικονοµικών φαινοµένων όπως η ανεργία, ο πληθωρισµός, η οικονοµική µεγέθυνση. Σε αυτό το µάθηµα θα µελετούµε βασικά στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων και στατιστικής, τον προσδιορισµό και εκτίµηση του γραµµικού µοντέλου παλινδρόµησης, τις ιδιότητες των εκτιµητών των ελαχίστων τετραγώνων, επαγωγικής στατιστική στα πλαίσια στου γραµµικού µοντέλου παλινδρόµησης (έλεγχο υποθέσεων και διαστήµατα εµπιστοσύνης), την επιλογή µοντέλου και τον έλεγχο στατιστικής επάρκειας. Επίσης µµαθαίνουµε πώς να αντιµετωπίζουµε τα προβλήµατα της ετεροσκεδαστικότητας, της µη-γραµµικότητας, και της διαχρονικής εξάρτησης των παρατηρήσεων. Τέλος καλύπτουµε βασικά µοντέλα χρονοσειρών και την πρόβλεψη. Ένας από τους βασικούς στόχους του µαθήµατος είναι η εκµάθηση του οικονοµετρικού λογισµικού προγράµµατος STATA για την πρακτική εφαρµογή της γραµµικής παλινδρόµησης χρησιµοποιώντας πραγµατικά οικονοµικά στοιχεία.

Γλώσσα: Ελληνικά

Social share:

Κατηγορίες: ,

Περιγραφή

Θέματα
1. Ανασκόπηση Θεωρίας Πιθανοτήτων
2. Ανασκόπηση Στατιστικής
3. Έννοιες Πιθανοτήτων και Πραγµατικά Στατιστικά Στοιχεία
4. Απλή Γραµµική Παλινδρόµηση
5. Έλεγχοι Υποθέσεων και Διαστήµατα Εµπιστοσύνης στην Απλή Γραµµική Παλινδρόµηση
6. Γραµµική Πολλαπλή
7. Έλεγχοι Υποθέσεων και Διαστήµατα Εµπιστοσύνης στην Πολλαπλή Παλινδρόµηση
8. Μη γραµµική συνάρτηση παλινδρόµησης
9. Εισαγωγή στις χρονοσειρές
10. Έλεγχοι Προσδιορισµού

Shopping Basket
cropped-cropped-StudyEconomics-logo4.png

Κάνε την εγγραφή σου.

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου πιο κάτω και εμείς θα σε καλέσουμε για περισσότερες πληροφορίες και διαθεσιμότητα.