Διεθνής Φορολογία και Εθνική Φορολογική Πολιτική

Στο μάθημα αυτό θα εξετάσουμε τα κριτήρια (δεοντολογικά και θετικά) βάσει των οποίων μία κλειστή εθνική φορολογική πολιτική είναι άριστη. Στη συνέχεια θα δούμε πώς αυτή η πολιτική διαφοροποιείται όταν λάβουμε υπόψη το διεθνές φορολογικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί η οικονομία. Αρχικά, το μάθημα επικεντρώνεται στις επιπτώσεις της εθνικής φορολογικής πολιτικής στα πλαίσια μιας κλειστής οικονομίας και εξετάζει την αριστοποίηση της φορολογίας των αγαθών, του εισοδήματος και των επιχειρήσεων. Στη συνέχεια επεκτείνεται στην αριστοποίηση της φορολογίας σε διεθνή πλαίσια και καλύπτει θέματα που αφορούν στη διεθνή ροή κεφαλαίων, τη συμπεριφορά των πολυεθνικών εταιρειών, το διεθνή φορολογικό ανταγωνισμό και τη φορολογική εναρμόνιση.

Γλώσσα: Ελληνικά

Social share:

Στο μάθημα αυτό θα εξετάσουμε τα κριτήρια (δεοντολογικά και θετικά) βάσει των οποίων μία κλειστή εθνική φορολογική πολιτική είναι άριστη. Στη συνέχεια θα δούμε πώς αυτή η πολιτική διαφοροποιείται όταν λάβουμε υπόψη το διεθνές φορολογικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί η οικονομία. Αρχικά, το μάθημα επικεντρώνεται στις επιπτώσεις της εθνικής φορολογικής πολιτικής στα πλαίσια μιας κλειστής οικονομίας και εξετάζει την αριστοποίηση της φορολογίας των αγαθών, του εισοδήματος και των επιχειρήσεων. Στη συνέχεια επεκτείνεται στην αριστοποίηση της φορολογίας σε διεθνή πλαίσια και καλύπτει θέματα που αφορούν στη διεθνή ροή κεφαλαίων, τη συμπεριφορά των πολυεθνικών εταιρειών, το διεθνή φορολογικό ανταγωνισμό και τη φορολογική εναρμόνιση.

Γλώσσα: Ελληνικά

Social share:

Περιγραφή

Θέματα
1. Εισαγωγή
2. Κράτος και Φορολογία
3. Φορολογία Κατανάλωση και Αποταμίευση
4. Φορολογία Αγαθών και Υπηρεσιών
5. Φορολογία Εισοδήματος
6. Φορολογία Επιχειρήσεων
7. Διορθωτική Φορολογία
8. Διεθνείς Προεκτάσεις της Φορολογίας
9. Αριστοποίηση της Φορολογίας σε Διεθνές Πλαίσιο
10. Ροή Κεφαλαίων και Πολυεθνικές Επιχειρήσεις
11. Διεθνής Φορολογικός Ανταγωνισμός
12. Εναρμόνιση της Διεθνούς Φορολογίας
13. Το Φορολογικό Σύστημα στην Κύπρο

Shopping Basket
cropped-cropped-StudyEconomics-logo4.png

Κάνε την εγγραφή σου.

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου πιο κάτω και εμείς θα σε καλέσουμε για περισσότερες πληροφορίες και διαθεσιμότητα.